Service och support

 

Service och support på PC, servers och nätverk.


Reparation eller byte av hårdvara.

Internetsäkerhet, brandväggar och backup av data.

Konfigurering och drifttagning.

Virus och Maleware problem.

Service och support på windows, Linux och BSD baserade system.